Betingelser

Klare for svømming
Pirayaswim logo

Pirayaswim svømmeskole sitt ansvar
PirayaSwim svømmeskole har ansvar for å organisere og gjennomføre svømmekurs på Ammerudhjemmet og Høybråten skole i Oslo. Alle spørsmål om kursene skal rettes direkte til svømmeskolen.

Påmelding
Alle påmeldinger til svømmekurs gjøres elektronisk via vår nettside. Førstemann til møllaprinsippet gjelder for plassene. Før ny kursrunde får de som allerede går på kurs prioritert plass.

Påmelding til kurs er bindende. Avmelding innen 24 timer fra påmelding er kostnadsfritt. Ved avmelding tidligere enn 4 dager før kursstart betales 50 % av kursprisen. Ved avmelding senere enn 4 dager før kursstart skal kursavgiften betales i sin helhet.

Avmelding mottas kun på e-post til kurs@pirayaswim.no

Bekreftelse på plass
Bekreftelse på plass mottas på e-post. All informasjon fra svømmeskolen formidles via e-post.

I påmeldingsskjemaet kan man legge inn en kommentar dersom man ønsker å starte sammen med søsken eller venner. Vi har flere nivåer i vannet samtidig, og vil prøve å etterleve ønskene så langt det er plasser.

Betaling
Vi sender faktura for kursavgift på e-post. Kursavgiften skal betales før påbegynt kurs. Vi fakturerer månedlig på svømmekurs, og du er påmeldt til du melder deg av. Frist for avmelding er før 15. i den siste måneden du ønsker å gå på svømmekurs.

Valg av nivå
Dersom du er usikker på hvilket nivå barnet ditt bør starte på, eller barnet ditt vipper mellom to nivåer, velg det laveste nivået. Vi flytter svømmerne opp til neste nivå fortløpende når de er klar for det.

Vi forbeholder oss derfor rett til å gjøre endringer i kurssammensetningen underveis i kursrunden for at gruppene skal fungere best mulig og barna skal få mest mulig ut av undervisningen.

Generelt om kursene
På alle våre kurs er det kun barna som er i vannet. Foreldre er på land, og bes holde noe avstand fra basengkanten under kurset. Foreldre er mer en velkomne til å følge kurset fra bassengkanten.

Vi ønsker minst mulig forstyrrelser under kurs. Det er derfor ikke mulighet til å svømme i hallen før eller etter kursene i baner utenfor undervisningen.

Fravær:
Kunder får ikke refundert kursavgift eller mulighet til å ta igjen kurstimer som mistes på grunn av sykdom, reise eller av andre grunner.

Barn med smittsomme sykdommer eller feber må holdes hjemme fra kurs.
Dersom kurs må avlyses pga sykdom, avføring i vannet, vedlikehold av basseng eller lignende, vil dette kompenseres for ved at kursrunden forskyves med en uke.

Hygiene
Alle svømmere må dusje grundig med såpe og uten badetøy før de skal i vannet. Det er ikke tillatt med utesko i garderober eller våtromsområder. Det er fint om barna tar av plaster før kurs

Utstyr
Alle barn må ha eget utstyr til svømmekurset. Barna må ha på badetøy, badehette og svømmebriller. Badehette og svømmebriller kan kjøpes i svømmehallen av oss når dere kommer på kurs. Vi har med oss et lite utvalg gode svømmebriller og badehetter.

Forsiktig! Det er glatt i hallen når gulvet er glatt! Det er forbutt å løpe i bassengområdet eller i garderobene. Barna får kun lov til å hoppe eller stupe når kursinstruktøren tillater det.

Foresattes rolle under kurset
Vi setter pris på at foresatte holder seg i bakgrunnen under kurs. Tilbakemeldinger på kurset mottas gjerne utenom kurset på e-post eller per telefon i svømmeskolens telefontid.

Kommunikasjon mellom kurselever og foreldre under kurs fører ofte til at barnet mister fokus. det kan også være forstyrrende for andre kurselever.
Av sikkerhetshensyn tillates det ikke bading før eller etter kurset. Søsken og foreldre kan ikke bade i forbindelse med kurset.

Fotografering og video
Fotografering av eget barn er greit. Videofilming av kurset er ikke tillat.

Vi ønsker dere velkomne til et lærerikt kurs og mest mulig effektiv tid i vannet under kurstimen!