Påmeldingsskjema

Navn på foreldre/foresatte (obligatorisk)

Barnets navn (Skal du melde på flere barn, send et skjema per barn) (obligatorisk)

Barnets fødselsdato

E-post (obligatorisk)

Adresse og postnummer (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Har barnet ditt gått på svømmekurs tidligere?

Hvor, hvor lenge og evt. hvilket nivå?

Hvilket kurs vil du melde ditt barn på?

Jeg har lest og godkjenner vilkårene til Piraya Swim svømmeskole

Andre opplysninger vi bør kjenne til

Hvordan har dere hørt om oss?