Legg til din overskrift her

Skolebarna

Kursnivåene for skolebarna

Skolebarna har 2 nivåer med maksimalt 4 barn i hver gruppe og et nivå med opptil 5 barn i gruppen. Hver kursgang varer i 30 minutter. 

Målet for skolebarna er som følger:
– Trygghet i vann, dykking, gli og beinspark

– Lære om baderegler og selvbergning

– Crawlsvømming

– Ryggsvømming

– Butterfly beinspark.

– Lære å puste på siden på crawl

nivåstigen for skolebarna

Krabbe - Reke - Makrell

Nivå 1: Krabbe

Nybegynnernivået passer for barn som ikke er helt komfortable med å dykke eller svømme under vann på egenhånd. Her vil barna blant annet lære å flyte, gli, samt svømme med gode beinspark. På Krabbe forbereder vi barna så de har et godt grunnlag for videre utvikling av svømmeferdigheter.

Nivå 2: Reke

For å starte på Reke, må barna kunne dykke og flyte på mage og rygg. I tillegg må barna kunne svømme med gode crawlbeinspark. På Reke starter vi med crawlsvømming, delfinsvømming og ryggsvømming. Når crawlteknikken er god, flytter barna videre til Makrell.

Nivå 3: Makrell

Makrell passer for barn som har gått på svømmekurs tidligere og kan svømme crawl med god teknikk uten pust. På makrell introduserer vi pusteteknikk. Vi jobber også videre med ryggsvømming, delfin og bryst armer.

Etter Makrell starter våre videregående nivåer

Det er gøy å bli utfordret på rett nivå

trening