Skolebarn

Skolebarna har 2 nivåer med maksimalt 4 barn i hver gruppe og et nivå med 5 barn i gruppen. Hver kursgang varer i 30 minutter. Videre har vi tre videregående nivå med maksimalt 8 barn i gruppen, og 45 minutter treningstid. 

Målet for skolebarna er som følger:

– Trygghet i vann, dykking, gli og beinspark

– Lære om baderegler og selvbergning

– Crawlsvømming

– Ryggsvømming

– Butterfly beinspark.

– Lære å puste på siden på crawl

 

Skolebarn nivåkurs oversikt